Varend redden - Culemborgse Reddingsbrigade

Varend redden

De Culemborgse Reddingsbrigade heeft een actieve tak Varend Redden. Deze tak zorgt met behulp van boten voor de veiligheid in en op het water bij evenementen. Je hebt ons misschien al gezien bij zwemwedstrijden in open water, de sinterklaasintocht of een ander evenement.

In samenwerking met de brandweer in regio Gelderland Zuid heeft de Culemborgse Reddingsbrigade in 2003 een convenant afgesloten. Naast de inzet en hulpverlening bij oppervlakte waterongevallen verlenen wij ook facilitaire ondersteuning door de hele regio.

In geval van (overstromings) rampen kan de Culemborgse Reddingsbrigade ingezet worden voor hulpverleningen onder de overkoepelende vlag van de Nederlandse Reddingsbrigades. De brigade heeft hiervoor van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die verantwoordelijk is voor de rampenbestrijding in Nederland, de beschikking gekregen over een reddingsvlet. Dit is een speciaal type boot dat gemaakt is voor het varen in overstroomd gebied.

De hulpverlening wordt uitgevoerd onder het commando van de coördinator van Reddingsbrigades Nederland, deze valt onder het commando van de brandweer.

Voor het uitvoeren van bovengenoemde taken worden de hulpverleners getraind in diverse vaardigheden, die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. De benodigde opleidingen verzorgen wij zelf.

 

Onderwerpen die in deze cursussen worden behandeld zijn:

  • Organisatie
  • Communicatie
  • Motorkennis
  • Oriëntatie
  • Navigatie
  • Schiemanswerk (knopen leggen en omgaan met touwwerk)
  • Veiligheid (met o.a. veiligheidsmiddelen en brandbestrijding, maar ook weerkunde)
  • Vaartechniek (theorie en praktijk).

Tevens wordt er geoefend in het vervoer van slachtoffers, en voor de chauffeurs, het auto rijden met trailer en vlet.

 

Beveiliging van evenementen

Leden van de Culemborgse Reddingsbrigade zijn ook aanwezig bij het beveiligen van watersportevenementen, zoals zeilwedstrijden, roeiwedstrijden , zwemwedstrijden en recreatieve dagen.

Daartoe hebben wij de beschikking over een reddingsvlet (15 PK motor), een Rescue 3 (75 PK motor) en een Mitsubishi Outlander (trekkend voertuig in brandweeruitvoering). De benodigde communicatie-apparatuur en EHBO-middelen complementeren de uitrusting. Mocht u ook interesse hebben om de Culemborgse reddingsbrigade bij uw evenement voor de veiligheid op en rond het water te laten zorgen dan kunt u een email sturen.

 

Reddingseenheid

Na de inzet tijdens de hoogwaterperiodes in 1993 in Limburg en in 1995 in Limburg en Gelderland heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de overkoepelende organisatie de opdracht (en de middelen) gegeven om in het land 90 reddingseenheden te stationeren, die, op verzoek van de brandweer, ter ondersteuning kunnen worden ingezet tijdens rampen, hoogwater etc.

Ook in Culemborg is een reddingseenheid gestationeerd. Deze eenheid bestaat uit een vlet op trailer, overlevingspakken, redvesten en communicatieapparatuur. Na alarmering gaat een bemanning van 4 personen op pad (3 opvarenden en een chauffeur). Momenteel maken 14 leden, voorzien van de benodigde zwem- en vaardiploma’s en EHBO- en reanimatie-certificaten, deel uit van de uitrukploeg.

Teneinde deze mensen verantwoord te kunnen laten werken, zijn er regelmatig oefeningen op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau.