uitnodiging Algemene ledenvergadering - Culemborgse Reddingsbrigade

uitnodiging Algemene ledenvergadering

 Beste lezer,

20 april is het weer tijd voor onze jaarlijkse ledenvergadering. 
De start van de vergadering is om 20.00 uur in ons clubhuis. Voor meer informatie verwijs ik naar de agenda. 

Alle leden vanaf 16 jaar en ouder zijn uitgenodigd.