Machtiging automatische incasso - Culemborgse Reddingsbrigade

Machtiging automatische incasso

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan de Culemborgse reddingsbrigade om van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven voor de contributie.