Huishoudelijk Reglement, VCP & Gedragsregels. - Culemborgse Reddingsbrigade

Huishoudelijk Reglement, VCP & Gedragsregels.

VertrouwensContactPersoon (VCP)
Bij de Culemborgse Reddingsbrigade moet elk lid, de ouders/verzorgers en onze instructeurs in een gezonde en veilige omgeving kunnen zwemmen/sporten. Dit geldt zowel in/om het zwembad en brandweerkazerne, als tijdens het varend redden of bij overige activiteiten.
Gedrag of taalgebruik, dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Ongewenst gedrag heeft immers gevolgen voor de betrokkene(n), de sfeer, de ‘sportieve’ prestaties, het imago van de vereniging en de KNBRD.
Iemand, die ongewenst gedrag wil melden, kan op elk moment contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP), die vertrouwelijk omgaat met de informatie.
De VCP luistert, begeleidt, adviseert, ondersteunt en verwijst eventueel naar professionele hulpverlening.

Onze vertrouwenscontactpersoon is te bereiken op:
vertrouwenscontactpersoon@reddingsbrigade-culemborg.nl

Indien gewenst kan ook een extern vertrouwenspersoon worden gecontact:
NOC*NSF: telefonisch: 0900-202 55 90 (maandag t/m vrijdag 08.00-22.00, zaterdag 12.00-16.00) of per mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl 


Huishoudelijk reglement

Gedragsregels kaderleden