Over CRB - Culemborgse Reddingsbrigade

Over CRB

De Culemborgse reddingsbrigade is aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland

Onze doelstelling is:

De Reddingsbrigade spant zich, met al haar ter beschikking staande middelen, in voor het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in Nederland. Het Landelijk Bureau van Reddingsbrigade Nederland (vroeger bekend als KNBRD), vertegenwoordigt ruim 180 reddingsbrigades en zo’n 5.000 reddingsbrigadevrijwilligers als actieve hulpverleners in Nederland. Zowel de koepelorganisatie als de lokale reddingsbrigades hebben het voorkomen (preventief) en het bestrijden (repressief) van de verdrinkingsdood in hun doelstellingen staan.

Hoe willen wij onze doelstelling bereiken?

  • Het verzorgen van opleidingen zwemmend redden
  • Het verzorgen van opleidingen waterhulpverlening
  • Het beveiligen van evenementen aan, op en in het water
  • Het leveren van een reddingseenheid bij rampen of zware ongevallen
  • Het, op verzoek informatie en instructie geven aan regionale brandweer, Rode Kruis, scholen en andere (watersport) verenigingen.
  • Een coördinerende rol hebben binnen de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) Gelderland Zuid. Dit is een samenwerkingsverband van de reddingsbrigades binnen een veiligheidsregio. Een RVR is een herkend, erkend en operationeel ingebed onderdeel van de hulpverleningsstructuur binnen een veiligheidsregio.
  • 24/7 Inzet en hulpverlening bij oppervlakteredding en waterongevallen. Wij worden gealarmeerd door de gemeenschappelijke meldkamer in Nijmegen.
  • Wij rukken veelal samen met de brandweer uit.

Waar oefenen en trainen wij?

In Zwembad “de Waterlinie” op de woensdagen van 18.30 – 21.00 uur. Daarnaast zijn er opleidingen, die plaatsvinden in open water. Dit op andere dagen/tijden. De opleidingen worden verzorgd door gediplomeerde “vrijwillige” instructeurs. Wij leiden onze leden op voor de volgende diploma’s en certificaten: Junior redder – Zwemmend redder – Lifesaver – Lifeguard – Instructeur –  Vaarbewijs – Marifoon basiscertificaat – EHBO