Corona update. - Culemborgse Reddingsbrigade

Corona update.

Beste leden,
Met belangstelling heb ik uitgekeken naar de persconferentie van premier Rutte vorige week dinsdag.
Inmiddels is de impact van de “kleine versoepeling” van de lockdown bekend voor onze vereniging.
Zwembaden blijven vooralsnog dicht. Kinderen mogen weer sporten maar alleen buiten. We kunnen dus nog steeds niet zwemmen, helaas. Velen zullen het wel missen, ik ook. Hou vol! Er komt een tijd….
Onlangs heeft het bestuur een vergadering gehouden middels videobellen. We hebben het uiteraard gehad over coronamaatregelen en waar deze allemaal impact op hebben binnen onze vereniging:
1. De algemene ledenvergadering van 9 april ging niet door. Dat had ik in de vorige mail reeds gemeld. Volgens onze statuten en wettelijke bepalingen moet het bestuur de leden oproepen voor een Algemene Ledenvergadering (ALV) in de eerste helft van een jaar. Praktisch is dit om de bekende redenen nu niet te organiseren. Het bestuur legt middels deze mail dan ook voor aan de leden om de ALV te verzetten naar het najaar of zoveel eerder dat redelijkerwijs en verantwoordelijk is gezien de omstandigheden. Het bestuur zal geen besluiten nemen die eerst moeten worden voorgelegd aan de leden maar zal wel doorgaan met noodzakelijke uitgaves die nodig zijn voor onderhoud en instandhouding van het clubhuis en materialen.
2. De penningmeester gaat de kascommissie (digitaal) bij elkaar brengen om de financiële stukken alvast te laten te controleren om zo de jaarrekening van 2019 te kunnen afsluiten. De jaarrekening zal uiteraard ter goedkeuring worden aangeboden aan de leden tijdens de nog te plannen ALV.
3. De zwemexamens van 1 juli zullen niet doorgaan. Dat betekent dat niemand examen kan doen voor het diploma waar afgelopen jaar zo hard aan gewerkt is. Het bestuur en de technisch leider gaan zich inzetten om in het najaar alsnog een examen te organiseren. Wij zijn daarbij wel afhankelijk van een externe examencommissie. Wetende dat er meer reddingsbrigades in onze regio zijn die dit van plan zijn zullen wij daar gezamenlijk moeten zien uit te komen.
4. Voor onze leden met een EHBO-diploma is dit jaar dispensatie geregeld voor de niet kunnen hebben volgen van verplichte herhalingslessen. Daarmee is hun licentie verlengt.
Vanuit Reddingsbrigade Nederland (RN) wordt hard gewerkt aan het ondersteunen van de verschillende reddingsbrigades. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld het aanvragen van de TOGS. Dit is een financiële tegemoetkoming voor getroffen sectoren. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van juridische ondersteuning voor het uitpluizen van bijvoorbeeld huurcontracten van het zwembad. Ook zet RN zich samen met NOC*NSF in voor lobby naar de politiek om zwembaden zo snel mogelijk, op een verantwoordelijke manier, open te krijgen.
Rest mij nog voor alle leden een goede gezondheid toe te wensen. Wellicht heb je al te maken gehad met het virus in je directe omgeving. Ikzelf ken een aantal mensen, waarbij het gelukkig goed is afgelopen.
Blijf gezond!

Formålsløse hæmorroider bør også forårsage alvorlig ledning hos patienter og bør startes. tadalafil pris Forebyggelse af demens ved intravenøs infusion natten før operationen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.